Rektangel med rundade hörn:    §  Om Byrån – företagsfakta och kontaktinfo 

 

 

 


Hem  Juridiska tjänster Frågearkivet Om Byrån Länkar E-post

 

 

 

 

  Annonser

 

 

 

 

Företagsfakta och kontaktinformation

 

Innehavare: Jur. kand. Joakim Ohlsson

Adress: Östra Storgatan 86, 553 21 JÖNKÖPING

Telefon: 036-123 379

E-post: info@adactor.com

Bolagsform: Enskild firma

Org.nr: 700108-5534

Momsreg.nr/VAT-nr: SE700108553401

PlusGiro: 78 43 61-8

Bankgiro: 5048-2991

Byrån innehar F-skattsedel

 

Juristbyrån Joakim Ohlsson är belägen i Jönköping och är inriktad på allmän juridisk praktik. Den vänder sig i första hand till privatpersoner, organisationer och mindre företag och åtar sig juridiska ärenden inom främst arvs- och familjerätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, konsumenträtt, förvaltningsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt (bolagsrätt) samt affärsjuridik för mindre företag.

Innehavare är jur. kand. Joakim Ohlsson som är utbildad på juristlinjen vid Lunds universitet.

 

Tjänster

 

Byrån erbjuder juridisk rådgivning och hjälp samt juridiskt biträde vad gäller bodelningar, bouppteckningar, arv, testamenten, gåvor, äktenskapsförord, samboavtal, upprättande av avtal och köpehandlingar, skuldebrev, pant- och nyttjanderätter vid fastighetsköp, ny- och ombildningar av bolag, kompanjonsavtal, tillståndsärenden, civil- och förvaltningsrättsliga tvister vid domstol m.m.

 

Arvode

 

Arvodet beräknas på grundval av tidsåtgången i det enskilda fallet. Arvodet uppgår för närvarande till 1 200 kronor inklusive moms per timme. När inledande kontakt tagits och Du beskrivit ärendets natur lämnas alltid en uppskattning av hur lång tid arbetet förväntas ta och vad kostnaden kommer att bli. Det finns även möjlighet att komma överens om ett fast pris oberoende av den faktiska tidsåtgången. Detta gäller framförallt då uppdraget avser att upprätta ett skriftligt juridiskt dokument, som ett äktenskapsförord eller ett avtal.

 

Webbtjänst

 

Genom att använda Dig av möjligheten till juridiska tjänster över Internet - byråns s.k. webbtjänst - kan Du via denna webbplats få juridisk hjälp till ett lägre pris. Klicka på Juridiska tjänster för mer information.

 

Pro Bono

 

Om Du befinner Dig i en svår ekonomisk situation och om Ditt ärende är angeläget finns det möjlighet att få helt kostnadsfri juridisk hjälp, s.k. Pro Bono.

 

 

 

Google