Rektangel med rundade hörn:    §  Juridiska tjänster – priser och villkor 

 

 

 


Hem  Juridiska tjänster Frågearkivet Om Byrån Länkar E-post

 

 

 

 

  Annonser

 

 

 

 

 

Webbtjänst

 

Juristbyrån Joakim Ohlssons webbtjänst, vilken innebär att alla kontakter mellan Dig och byrån sker via e-post, vänder sig främst till privatpersoner, men även till organisationer och mindre företag. Tjänsten avser juridisk rådgivning och biträde samt juridisk hjälp vad gäller exempelvis upprättandet av arvs- och familjerättsliga dokument, såsom bodelningar, bouppteckningar, arvsskiften, testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal m.m.

 

Inom avtalsrätt, förvaltningsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt (bolagsrätt), affärsjuridik m.m., kan den till exempel avse upprättandet av avtal, köpehandlingar, pant- och nyttjanderätter vid fastighetsköp, ny- och ombildningar av bolag, tillståndsärenden etc.

 

Om Du vill nyttja webbtjänsten kontaktar Du byrån via e-post med information om Ditt ärende.

 

Priser

 

Förutom att det är smidigt och bekvämt att anlita juridisk hjälp över Internet är det också billigare. Vid kontakter enbart via e-post debiteras ett timarvode om 850 kronor inklusive moms, mot den normala taxan om 1 200 kronor (då kontakterna sker genom telefon och personliga besök).

 

För flera olika juridiska dokument, framförallt inom arvs- och familjerätten, tillämpas dessutom ett fast pris, dvs. arvodet bestäms inte av tidsåtgången i det konkreta ärendet. Några exempel:

 

Testamenten, samboavtal, gåvobrev m.fl. dokument av "ordinärt" slag – 2 000 kronor inklusive moms.

 

Avtal om bodelning, arvskifte, äktenskapsförord m.fl. dokument av "ordinärt" slag – 3 000 kronor inklusive moms.

 

Skicka ett e-postmeddelande så får Du svar på vad just Ditt dokument kostar att upprätta. När Du fått prisuppgiften bestämmer Du om Du vill anlita byrån eller inte. Först när Du i ny e-post har meddelat att Du godtar priset ingås vårt avtal om utförande av tjänsten.

 

Du har även, under vissa förutsättningar, möjlighet att få ett helt kostnadsfritt svar på en juridisk fråga eller ett juridiskt problem. Se nedan under rubriken Kostnadsfri fråga.

 

Observera att kostnaden för eventuella avgifter vid domstolar och myndigheter, såsom exempelvis ansökningsavgift för registrering av äktenskapsförord vid tingsrätt, inte ingår i arvodet enligt ovan.

 

Villkor

 

Om Du vill använda Dig av webbtjänsten sker all kontakt mellan Dig och byrån via e-post, alltså inte via telefon. Efter att Du redogjort för Ditt ärende i e-post får Du information om huruvida byrån kan åta sig ärendet och om vad kostnaden kommer att bli. Först därefter bestämmer Du om Du vill anlita byrån eller inte. Det kostar Dig alltså ingenting att skicka e-post med information om Ditt ärende. Avtalet om utförande av tjänsten ingås först i och med att Du i ny e-post meddelar att Du godtar priset och önskar att byrån åtar sig ärendet. Det färdiga juridiska dokumentet (om tjänsten avser ett sådant) samt faktura bifogas som fil till e-post och skickas till Dig. Vill Du hellre att det skickas som vanlig post går det naturligtvis bra. Portokostnaden tillkommer då till arvodet.

 

Om fakturabeloppet uppgår till högst 3 000 kronor inklusive moms ska betalning ske senast inom fjorton (14) dagar. För fakturabelopp över 3 000 kronor inklusive moms ska betalning ske senast inom trettio (30) dagar.

 

Betalning görs till plusgirokonto 78 43 61-8 eller bankgirokonto 5048-2991. Betalningsmottagare är Firma Joakim Olsson.

 

Kostnadsfri fråga

 

Om Du har en juridisk fråga eller fundering av ”enklare” slag kan Du i vissa fall få ett helt kostnadsfritt svar. Det skickas i så fall till dig via e-post och kan också komma att publiceras i Frågearkivet. Detta görs i så fall med angivande av endast förnamn eller signatur på frågeställaren. Skriv "Kostnadsfri fråga" som ämne i Ditt e-postmeddelande. Om frågan faller utanför ramen för den kostnadsfria tjänsten meddelas Du vad kostnaden blir om Du vill att byrån ska åta sig Ditt ärende (se under Villkor ovan).

 

Ta gärna en titt i Frågearkivet innan Du skickar Din fråga. Kanske finns svaret på det Du undrar över där.

 

Google